Corona virus – COVID-19

Med anledning av coronaviruset (COVID-19) ber vi dig som har symptom som feber, hosta eller snuva att avvakta med icke akuta serviceanmälningar. Vi vidtar dessa åtgärder för att minska smittorisken för dig som hyresgäst och våra medarbetare. Vi ber om din förståelse då vi kommer att agera för din och våra medarbetares säkerhet.

Länk till Folkhälsomyndigheten