Fastighetsservice

Den gamla portvakten med modern teknik. Våra fastighetstekniker gör löpande tillsyn av fastigheterna med hjälp av checklistor som unikt skapas för att få kontinuerlig tillsyn av fastigheten. Samtliga fel som upptäcks läggs upp i vårt arbetsordersystem för vidare åtgärd. De fel som är en funktion avhjälps direkt om det är möjligt.