Jour

Jourteknikern utvärderar om det skall generera en jourutryckning eller inte. Med ett stort kontaktnät och med bra samarbetspartners så hanteras de olika jourärenden som kan uppkomma utanför ordinarie arbetstid.