Jour

Vår jourverksamhet grundades år 2013 då vi inte var nöjda med att ha extern jour utan fick en bättre återkoppling av vår egen personal. Efter det att vi har haft intern jour så kommer vi att ta in externa kunder. Våra jourtekniker utvärderar samtliga ärenden om det skall generera en jourutryckning eller inte, alla samtal meddelas alltid kund med kommentar om eventuella efterarbeten. Med ett stort kontaktnät och med bra samarbetspartner så klara vi det flesta jourärenden som kan uppkomma.