Brand och SBA avdelning

Alla fastigheter har ett krav ifrån räddningstjänsten att upprätthålla sitt eget brandskydd. Detta innebär att vi även har sakkunniga vad det gäller det flesta frågor angående Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA). Avdelningen utför avprovning av rökgasventilatorer och kontroll av stigarledningar.