Brandskydd (SBA)

Alla fastigheter har ett krav ifrån räddningstjänsten att upprätthålla sitt eget brandskydd. Vi gör Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) där vi bl.a. utför avprovning av rökgasventilatorer och kontroll av stigarledningar.