Teknisk förvaltning

Våra tekniska förvaltare är fastighetsägarens tekniska stöd och är bl.a. behjälpliga med avflyttningsbesiktningar.