Ta del av våra tjänster

Vi tecknar vanligtvis ett avtal där vi enligt en teknisk beskrivning kommer överens om vad som ingår och inte ingår i den fasta kostnaden. Ni som kund bestämmer intervall hur ofta ni vill att vi besöker er fastighet. Det vanligaste hos oss är att fastighetstekniker kommer 2 ggr i månaden med besök av Drifttekniker 2 ggr om året. Men detta är helt enligt kundens önskemål.

Vad gör vi vid ett besök: Vi går igenom fastigheten enligt en checklista som finns digitalt i vårt arbetsordersystem. I den listan markerar fastighetsteknikern de fel och brister som kan finnas i fastigheten. Ljuskällor som är trasiga byts vid besökstillfället och noteras i checklistan. Arbetsordersystemet vi använder heter DeDU.

Fråga gärna oss om en offert.

Läs mer om de tjänster vi erbjuder

Smide

Våra Smeder har en bred expertis av metallbearbetning, smide, svets, skärande bearbetning och montering. Alla våra medarbetare har behörighet för Heta arbeten / Brandfarliga arbeten.

Fastighetsservice

Den gamla portvakten med modern teknik. Våra fastighetstekniker gör löpande tillsyn av fastigheterna med hjälp av checklistor som unikt skapas för att få kontinuerlig tillsyn av fastigheten. Samtliga fel som upptäcks läggs upp i vårt arbetsordersystem för vidare åtgärd. De fel som är en funktion avhjälps direkt om det är möjligt.

Teknisk förvaltning

Det innebär att vi hjälper er med att ta fram en underhållsplan på er fastighet håller i eventuella upphandlingar går igenom fastigheterna för att förebygga eventuella skador. Våra tekniska förvaltare hjälper till med avflyttningsbesiktningar och är behjälpliga som fastighetsägarens tekniska stöd.

Driftteknik

Våra drifttekniker går igenom fastigheterna och kontrollerar inställningar och samtliga tekniska installationer för att proaktivt förebygga eventuella fel som genererar dyra driftskostnader på grund av läckande ventiler, lagerfel mm. Förebyggande kontroller görs för att spara energi i fastigheterna.

VVS

Vår VVS-avdelning jobbar med små och stora uppdrag oftast är det servicearbeten i fastigheterna men vi klarar även badrumsrenoveringar mm. VVS-avdelningen arbetar tillsammans med samtliga avdelningar och hjälper till där det behövs.

Brand och SBA avdelning

Alla fastigheter har ett krav ifrån räddningstjänsten att upprätthålla sitt eget brandskydd. Detta innebär att vi även har sakkunniga vad det gäller det flesta frågor angående Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA).

Jour

Jourteknikern utvärderar om det skall generera en jourutryckning eller inte. Med ett stort kontaktnät och med bra samarbetspartners så hanteras de olika jourärenden som kan uppkomma utanför ordinarie arbetstid.

Vitvaruservice

Vi har inom vitvaruserviceavdelningen möjlighet att hjälpa våra kunder med att åtgärda enstaka fel eller att ha service avtal på tex tvättstugor där vi arbetar proaktivt med att serva och sköta maskinerna.