Jobba i fastighetsbranschen

Hem > Fastighetsbranschen > Jobba i fastighetsbranschen

I fastighetsbranschen finns en mängd olika jobb där allt från erfarenhet som säljare projektledare till juridiska och ekonomisk kunskaper är hjälpsamt. I den här artikeln kan du läsa om hur det är att jobba i branschen, vilka yrken som finns och hur framtiden ser ut på arbetsmarknaden.

Att jobba med fastigheter

Genom att jobba med fastigheter får du chansen att lämna ett avtryck. Från att hitta den perfekta platsen till att se ett projekt komma till liv, varje dag ger nya utmaningar och belöningar. Hitta lediga fastighetsjobb.

Det finns flera olika roller som var och en spelar en unik roll i branschens funktion och framgång. Rollerna omfattar allt från de som direkt jobbar med hanteringen av fastigheter till de som arbetar med de mer strategiska aspekterna av förvaltning och utveckling

Olika fastighetsjobb

I den breda fastighetsmarknaden finns en spridning av både jobb och utbildning. Arkitetkter, jurister och ekonomer kan jobba med fastighetsförvaltning och planering av nya projekt medan fastighetskötare och kvartersvärdar har ett mer praktiskt arbete.

Här är några av de vanligaste jobben inom fastighetsbranschen

Fastighetsförvaltning

Som fastighetsförvaltare har du ansvaret för att underhålla och optimera värdet på byggnaden. Detta kan innefatta allt från att se över hyresavtal till att övervaka reparationer. Rollen ger dig möjlighet att kombinera dina kunskaper inom ekonomi och teknik, samtidigt som du bidrar till att fastigheten når sin fulla potential. Läs mer om utbildning som fastighetsförvaltare.

Vad som krävs

Kunskap i fastighetsskötsel, juridik, ekonomi och kundservice

Passar dig som:

Har god organisationsförmåga och kommunikationskompetens

Fastighetsutveckling

Fastighetsutveckling handlar om att skapa nya möjligheter. Från att identifiera potentiella tomter till att leda stora projektteam, är det din uppgift att förvandla idéer till verklighet. Du belönas genom att se ditt arbete resultera i konkreta strukturer. Det är en roll som kräver vision, planering och en vilja att utmana status quo. Läs mer om att jobba i fastighetsbranschen.

Vad som krävs

Erfarenhet i projektledning, marknadsanalys och finansiell planering

Passar dig som:

Är kreativ, risktagande och har en visionär förmåga

Fastighetschef

Som fastighetschef har du ansvaret för ett bolagets totala portfölj. Du tar strategiska beslut, hanterar stora team och ser till att varje fastighet presterar optimalt. Med rätt balans av affärssinne och teknisk expertis, kan du driva innovation och skapa bestående värde.

Vad som krävs

Licensiering, försäljningsfärdigheter, marknadskunskap

Passar dig som:

Är utåtriktad och har en stark drivkraft för försäljning

Fastighetsmäklare

En fastighetsmäklare jobbar inte enbart med försäljning. Du blir en brygga mellan säljare och köpare, förstår båda sidors behov och ser till att alla parter är nöjda. För att bli en framgångsrik mäklare krävs det både kunskap om marknaden och utmärkta kommunikationsfärdigheter. Du bör också vara redo att ständigt lära dig och anpassa dig till en föränderlig marknad.

Vad som krävs

Ledarskap, förvaltningskunskap, strategisk planeringsförmåga

Passar dig som:

Har god ledarskapsegenskaper samt förmåga att fatta strategiska beslut

Framtiden och arbetsmarknad

Investeringar i fastigheter och de arbetsmöjligheterna som det bidrar till är inte något som kommer att försvinna. Människor behöver bostäder och det är fastighetsbranschens uppgift att se till att alla har tak över huvudet.

Trots det uppenbara behovet i samhället kommer marknaden alltid att variera. När ekonomin är god gör fler investering och fler jobb finns tillgängliga. När få investeringar görs kan det däremot vara svårt att hitta ett nyy jobb. Andra saker som är viktigt att tänka på när det kommer till arbetsmarknaden är dess framtid och hur bland annat digitaliseringen och hållbarhet kommer att påverka och förändra situationen.

Digitalisering

Digitaliseringen påverkare i första hand marknadsföringen inom fastighetsbranschen. Förr såldes och annonserades bostäder i bland annat tidigare och på plats hos mäklaren. I dagsläget kan man se hundratals fastigheter till salu direkt i mobilen.

Andra sätt som tekniken påverkar branschen är program för planering av projekt. Det är lättare än någonsin att designa, planera och organisera en nybyggnation. Nu är det möjligt att visualisera det nya projektet i ett program utan att behöva bygga något över huvud taget i verkligheten.

Hållbarhet

Hållbarhet har blivit allt viktigare inom fastighetssektorn. Från energieffektiva byggnader till användning av "grönt material" och biologisk mångfald, strävar branschen efter att minska sin miljöpåverkan.

Det är viktigt att allt från val av material till placering av nya byggnationer väljs ut med omsorg för att inte skada naturen. Inte minst för att hyresgäster ställer krav på en miljövänlig bostad utan även för att undvika hinder med bygglov och lagar.

Gå med i facket

För arbetande inom fastighetsbranschen finns en dekikerad fackförbund som arbetar för att skapa goda arbetsförhållanden och en god arbetsmiljö.

Medlemskapet i Fastighets inkluderar olika former av försäkringar som hemförsäkring och olycksfallsförsäkring. Vissa tilläggsförsäkringar som sjukförsäkring finns att köpa till. Förbundet erbjuder också medlemsförmåner som rabatter på juridiska tjänster och hemelektronik, medlemslån i samarbete med banker, samt tillgång till medlemstidningen "Fastighetsfolket".