Rekrytering fastighetsbranschen

Hem > Fastighetsbranschen > Rekrytering fastighetsbranschen

Rekrytering inom fastighetsbranschen säkerställer att rätt talanger placeras i de roller där de kan göra mest nytta. Fastighetsbranschen är komplex och förändringarna är ständiga, vilket gör rekrytering till en ständigt pågående uppgift. Det är viktigt att förstå denna dynamik för att framgångsrikt rekrytera och placera de bästa kandidaterna.

Lyckas med rekryteringen

Att lyckas med rekrytering inom fastighetsbranschen kräver en strategisk och mångfacetterad approach.

Använd rekryteringsföretag inom fastighet

Rekryteringsföretag måste förstå alla nischer och specialiseringar för att framgångsrikt kunna rekrytera. Välrenommerade rekryteringsföretag inom fastighet har därför ofta en lång historik av framgångar inom branschen. Fördelarna är många:

  • Snabbare rekryteringsprocess
  • Högkvalificerade kandidater
  • Specialiserad branschkunskap
  • Effektiv process
  • Uppföljning

ProWork och Level Recruitment är två starka rekryteringsföretag inom fastighetsbranschen.

Kravprofil

Att utveckla en kravprofil är central för framgångsrik rekrytering. Den bör inkludera en balans av tekniska färdigheter och personliga egenskaper som är relevanta för rollen. Tekniska färdigheter kan inkludera specifika kunskaper inom fastighetsförvaltning, fastighetsjuridik eller ekonomi, medan personliga egenskaper kan innefatta förmågan att hantera kundrelationer, lösningsorienterad inställning och starka kommunikationsfärdigheter.

En välutvecklad kravprofil hjälper till att rikta rekryteringsinsatserna mot rätt kandidater och ökar chanserna för att hitta en person som inte bara har rätt kompetens utan också passar in i företagskulturen.

Attrahera rätt personal

En tydlig arbetsgivarprofil som kommunicerar företagets värderingar och kultur är viktigt för att locka till sig kompetenta medarbetare vid rekrytering. När man söker nyanställningar är det viktigt att förstå att den anställde väljer företaget lika mycket som företaget väljer den anställde.

För dig som jobbsökande

För de som bestämmer sig för att jobba med fastigheter väntar möjligheter till personlig och professionell tillväxt. Som jobbsökande är det viktigt att ha full koll på företaget du söker jobb hos och det arbete dem utför. Branschen är i ständig utveckling, och arbetsgivare värdesätter kandidater som visar en vilja att lära och anpassa sig. När du förbereder dig för en intervju eller skriver ditt CV bör du vara tydlig med att du har koll på vad som gäller på marknaden just nu.

Förbättra dina förutsättningar vid rekrytering

Inom fastighetsbranschen är erfanrhen mycket meriterande. Saknar du erfarenhet är en relevant utbildning en bra väg att gå. Att jobba extra som fastighetsskötare eller liknande är ett annat bra sätt att få in en fot på marknaden.

  • Utbildning: Det finns många utbildningar som inte är direkt relaterade till fastigheter som ändå ger en god fördel när man söker jobb. Ledarskap, kommunikation, ekonomi och juridik är kunskaper som är värdefulla.
  • Arbetslivserfanrhet: Att ha jobbat inom fastighetsbranschen tidigare är såklart väldigt meriterande. Det behöver inte vara inom det specifika området du söker heller. Har du jobbat som fastighetsskötare förr och nu söker jobb inom fastighetsförvaltning är det ändå en fördel
  • Ett bra CV: Ett proffesionellt CV är viktigt som arbetssökane för att öka chansen förbättra förutsättningarna vid rekrytering. Kom ihåg att anpassa ditt CV efter det jobb du söker.
  • Referenser: Goda referenser är en stor fördel när man söker jobb. Har du ingen erfanrhet från branschen sedan tidiagre är det okej att ange en tidigare chef eller kollega som kan berätta om hur du är på arbetet.

Läs mer om fastighetsförvaltare utbildning.